Thập niên 1990

Kính viễn vọng HubbleChiến tranh Vùng VịnhHiệp định OsloInternetLiên Xô tan rãCừu DollyCái chết của Công nương DianaNạn diệt chủng RwandaNội chiến Congo lần thứ hai
Theo chiều kim đồng hồ từ trên cùng bên trái:
Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ: thế kỷ 19thế kỷ 20thế kỷ 21
Thập niên: thập niên 1980thập niên 1990thập niên 2000
Năm: 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Thể loại: Sinh – Mất – Kiến trúc
Thành lập – Phá hủy

Thập niên 90 chỉ đến những năm từ 1990 đến 1999, kể cả hai năm đó. Đây là thập niên cuối cùng (gồm những năm có dạng 199x) của thế kỷ 20 cũng như thiên niên kỷ 2 (lưu ý: thập niên cuối cùng của thế kỷ 20 từ 1901 đến 2000 gồm những năm từ 1991 đến 2000).

Nhân vật

Các nhà lãnh đạo trên thế giới

Tham khảo

Hình tượng sơ khai Bài viết về các sự kiện trong năm này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
  • x
  • t
  • s