Thích Huệ Đăng

Lịch sử Phật giáo Việt Nam ghi nhận một số tu sĩ mang pháp danh Thích Huệ Đăng như:

  • Hòa thượng Thích Huệ Đăng, thế danh Lê Quang Hòa, sinh năm 1873, một thành viên quan trọng trong Phong trào chấn hưng Phật giáo Nam Kỳ.
  • Thượng tọa Thích Huệ Đăng, thế danh Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1940, người có công nhân giống vô tính sâm Ngọc Linh tại Đà Lạt.
  • Hòa thượng Thích Huệ Đăng, thế danh Nguyễn Ngọc Đạt, sinh năm 1943, một nhân vật bất đồng chính kiến tại Việt Nam.
Biểu tượng định hướng
Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Thích Huệ Đăng.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn sửa lại để liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.