Số La Mã

Mặt đồng hồ với các số La Mã tại Bad Salzdetfurth, Đức
Hệ đếm
Hệ đếm Hindu - Ả Rập
Đông Á
 • Thanh đếm
Chữ cái
 • Abjad
 • Armenia
 • Āryabhaṭa
 • Kirin

 • Ge'ez
 • Gruzia
 • Hy Lạp
 • Do Thái
 • La Mã
Trước đây
 • Aegea
 • Attica
 • Babylon
 • Brahmi

 • Ai Cập
 • Etrusca
 • Inuit
 • Kharosthi

 • Maya
 • Muisca
 • Quipu
 • Prehistoric
Cơ số
Non-standard positional numeral systems
 • Bijective numeration (1)
 • Signed-digit representation (Balanced ternary)
 • factorial
 • negative
 • Complex-base system (2i)
 • Non-integer representation (φ)
 • mixed
Danh sách hệ đếm
 • x
 • t
 • s

Số La Mã hay chữ số La Mã là hệ thống chữ số cổ đại, dựa theo chữ số Etruria. Hệ thống này dựa trên một số ký tự Latinh nhất định được coi là chữ số sau khi được gán giá trị.[1] Hệ thống chữ số La Mã dùng trong thời cổ đại và đã được người ta chỉnh sửa vào thời Trung Cổ để biến nó thành dạng mà chúng ta sử dụng ngày nay.

Số La Mã được sử dụng phổ biến ngày nay trong những bản kê được đánh số (ở dạng sườn bài), mặt đồng hồ, những trang nằm trước phần chính của một quyển sách, tam nốt hợp âm trong âm nhạc phân tích, việc đánh số ngày ra mắt của phim, những lãnh đạo chính trị tiếp nối nhau, hoặc trẻ em trùng tên, và việc đánh số cho một số hoạt động nào đó, như là Thế vận hội Olympic và giải Super Bowl.

Cách viết

Có bảy chữ số La Mã cơ bản[2][3]:

Ký tự Giá trị
I 1
V=U 5
X 10
L 50
C 100
D 500
M 1000

Nhiều ký hiệu có thể được kết hợp lại với nhau để chỉ các số với các giá trị khác chúng. Thông thường người ta quy định các chữ số I, X, C, M, không được lặp lại quá 3 lần liên tiếp; các chữ số V, L, D không được lặp lại quá 1 lần. Chính vì thế mà có 6 số đặc biệt được nêu ra trong bảng sau:

Ký tự Giá trị
IV 4
IX 9
XL 40
XC 90
CD 400
CM 900

Người ta dùng các chữ số I, V, X, L, C, D, M, và các nhóm chữ số IV, IX, XL, XC, CD, CM để viết số La Mã. Tính từ trái sang phải giá trị của các chữ số và nhóm chữ số giảm dần. Một vài ví dụ:

 • III hay iii cho 3
 • VIII hay viii cho 8
 • XXXII hay xxxii cho 32
 • XLV hay xlv cho 45

I chỉ có thể đứng trước V hoặc X, X chỉ có thể đứng trước L hoặc C, C chỉ có thể đứng trước D hoặc M.

Đối với những số lớn hơn (4000 trở lên), một dấu gạch ngang được đặt trên đầu số gốc để chỉ phép nhân cho 1000:

 • V cho 5000
 • X cho 10.000
 • L cho 50.000
 • C cho 100.000
 • D cho 500.000
 • M cho 1.000.000

Đối với những số rất lớn thường không có dạng thống nhất, mặc dù đôi khi hai gạch trên hay một gạch dưới được sử dụng để chỉ phép nhân cho 1.000.000. Điều này có nghĩa là X gạch dưới (X) là mười triệu.

Số La Mã

Chữ số La Mã vẫn tiếp tục được sử dụng cho đến khi đế chế La Mã suy tàn và cho đến thế kỉ 14 thì nó đã không còn được sử dụng rộng rãi bởi tính tiện dụng của chữ số Ả Rập (được tạo thành bởi các số từ 0 đến 9), tuy nhiên nó vẫn còn được sử dụng trong việc đánh số trên mặt đồng hồ, âm nhạc, các sự kiện lớn và đánh dấu thứ tự những người lãnh đạo chính trị.

Xem thêm


 1. ^ Gordon, Arthur E. (1982). Illustrated Introduction to Latin Epigraphy. Berkeley: University of California Press. ISBN 0520050797. Alphabetic symbols for larger numbers, such as Q for 500,000, have also been used to various degrees of standardization.
 2. ^ Dela Cruz, M. L. P.; Torres, H. D. (2009). Number Smart Quest for Mastery: Teacher's Edition. Rex Bookstore, Inc.
 3. ^ Martelli, Alex; Ascher, David (2002). Python Cookbook. O'Reilly Media Inc.

Liên kết ngoài

 • Online Converter Lưu trữ 2007-01-04 tại Wayback Machine for Decimal/Roman Numerals (JavaScript, GPL)
 • Web Based Converter - Decimal to Roman Numerals
 • Roman Numeral Conversion Exercises (Java)
 • Why do clocks with Roman numerals use "IIII" instead of "IV"?: FAQ #1
 • "Romance in Numbers" by Paul Niquette
 • Conversion algorithm and demonstration program (wikipedia) Lưu trữ 2008-04-30 tại Wayback Machine
 • x
 • t
 • s
Danh sách hệ chữ viết
Tổng quan
Danh sách
 • Danh sách hệ chữ viết
  • Không được mã hóa
  • Nhà phát minh
 • Ngôn ngữ theo hệ thống chữ viết / Ngôn ngữ theo tài khoản viết đầu tiên
Loại
Chữ số
Brahmic
Phía Bắc
 • Assam
 • Bengali
 • Bhaiksuki
 • Bhujimol
 • Brāhmī
 • Devanāgarī
 • Dogri
 • Gujarati
 • Gupta
 • Gurmukhī
 • Kaithi
 • Kalinga
 • Karani
 • Khojki
 • Khudabadi
 • Laṇḍā
 • Lepcha
 • Limbu
 • Mahajani
 • Meitei
 • Modi
 • Multani
 • Nagari
 • Nandinagari
 • Odia
 • ʼPhags-pa
 • Pracalit (Newar)
 • Ranjana
 • Sharada
 • Siddhaṃ
 • Soyombo
 • Sylheti Nagri
 • Takri
 • Tây Tạng
  • Uchen
  • Umê
 • Tirhuta
 • Tocharian
 • Zanabazar
 • Marchen
  • Marchung
  • Pungs-chen
  • Pungs-chung
  • Drusha
 • Phía Nam
  Khác
  • Tốc ký Boyd
  • Canada Hợp nhất
  • Fox I
  • Geʽez
  • Gunjala Gondi
  • Japanese Braille
  • Jenticha
  • Kharosthi
  • Mandombe
  • Masaram Gondi
  • Meroitic
  • Miao
  • Mwangwego
  • Pahawh Hmông
  • Sorang Sompeng
  • Thaana
  • Thomas Natural Shorthand
  • Warang Citi
  Tuyến tính
  • Abkhaz
  • Adlam
  • Armenian
  • Avestan
  • Avoiuli
  • Bassa Vah
  • Borama
  • Carian
  • Albania Kavkaz
  • Coelbren
  • Coorgi–Cox alphabet
  • Copt
  • Kirin
  • Deseret
  • Chữ tốc ký Duployan
   • Chinook writing
  • Early Cyrillic
  • Eclectic shorthand
  • Elbasan
  • Etruscan
  • Evenki
  • Fox II
  • Fraser
  • Gabelsberger shorthand
  • Garay
  • Gruzia
   • Asomtavruli
   • Nuskhuri
   • Mkhedruli
  • Glagolitic
  • Gothic
  • Gregg shorthand
  • Hy Lạp
  • Greco-Iberian alphabet
  • Hangul
  • Hanifi
  • IPA
  • Jenticha
  • Kaddare
  • Kayah Li
  • Klingon
  • Latinh
   • Beneventan
   • Blackletter
   • Carolingian minuscule
   • Fraktur
   • Gaelic
   • Insular
   • Kurrent
   • Merovingian
   • Sigla
   • Sütterlin
   • Tironian notes
   • Visigothic
  • Luo
  • Lycian
  • Lydian
  • Mãn Châu
  • Mandaic
  • Medefaidrin
  • Molodtsov
  • Mông Cổ
  • Mru
  • Neo-Tifinagh
  • N'Ko
  • Ogham
  • Oirat
  • Ol Chiki
  • Hungary cổ
  • Ý cổ
  • Permic cổ
  • Orkhon
  • Duy Ngô Nhĩ cổ
  • Osage
  • Osmanya
  • Pau Cin Hau
  • Runic
   • Anglo-Saxon
   • Cipher
   • Dalecarlian
   • Elder Futhark
   • Younger Futhark
   • Gothic
   • Marcomannic
   • Medieval
   • Staveless
  • Sidetic
  • Shavian
  • Somali
  • Sorang Sompeng
  • Tifinagh
  • Tolong Siki
  • Vagindra
  • Việt Nam
  • Visible Speech
  • Vithkuqi
  • Wancho
  • Warang Citi
  • Zaghawa
  Phi tuyến
  • Braille
   • Do Thái
   • Hàn Quốc
  • Cờ hàng hải
  • Mã Morse
  • New York Point
  • Semaphore
  • Flag semaphore
  • Moon type
  • Adinkra
  • Aztec
  • Blissymbol
  • Đông Ba
  • Ersu Shaba
  • Emoji
  • IConji
  • Isotype
  • Kaidā
  • Míkmaq
  • Mixtec
  • New Epoch Notation Painting
  • Nsibidi
  • Ojibwe Hieroglyphs
  • Siglas poveiras
  • Testerian
  • Yerkish
  • Zapotec
  Chinese family of scripts
  Chữ Hán
  Dựa trên chữ Hán
  Chữ hình nêm
  Một số âm tượng hình khác
  • Anatolia
  • Bagam
  • Cretan
  • Isthmian
  • Maya
  • Proto-Elamite
  • Di (cổ điển)
  Phụ âm tượng hình
  Chữ số
  Bán âm tiết
  Đầy đủ
  • Celtiberia
  • Đông Bắc Iberia
  • Đông Nam Iberia
  • Khom
  Dư thừa
  Chữ tượng thanh âm tiết
  • x
  • t
  • s
  Chủ đề La Mã cổ đại
  • Đặc điểm chính
  • Thời gian biểu
  Lịch sử
  Hiến chính
  • Lịch sử
  • Vương quốc
  • Cộng hòa
  • Đế quốc
  • Hậu Đế quốc
  • Viện nguyên lão
  • Hội đồng lập pháp
   • Curia
   • Centurion
   • Bộ lạc
   • Plebeia
  • Quan tòa hành pháp
  Chính quyền
  • Curia
  • Forum
  • Cursus honorum
  • Collegiality
  • Hoàng đế
  • Legatus
  • Dux
  • Officium
  • Praefectus
  • Vicarius
  • Nhị thập lục nhân đoàn
  • Vệ sĩ La Mã
  • Magister militum
  • Thống soái
  • Thủ tịch nguyên lão
  • Đại tư tế
  • Augustus
  • Caesar
  • Tứ đầu chế
  • Giai cấp quý tộc
  • Giai cấp bình dân
  • Tỉnh
  Quan chức
  Thông thường
  Đặc biệt
  • Độc tài
  • Magister Equitum
  • Decemviri
  • Consular Tribune
  • Tam hùng
  • Rex
  • Interrex
  Luật pháp
  • Mười hai bảng
  • Tổ tông thành pháp
  • Quyền công dân La Mã
  • Uy quyền
  • Đế quyền
  • Địa vị pháp lý
  • Kiện tụng
  Quân sự
  • Biên giới
  • Tổ chức
  • Cấu trúc
  • Chiến dịch
  • Chi phối chính trị
  • Chiến thuật
  • Kĩ thuật xây dựng
  • Phòng tuyến và thành lũy
   • Castra
  • Kĩ thuật
  • Quân đội
   • Quân đoàn
   • Chiến thuật bộ binh
   • Trang bị cá nhân
   • Thiết bị vây hãm
  • Hải quân
  • Quân trợ chiến
  • Huy chương và trừng phạt
  • Hippika gymnasia
  • Võ sĩ giác đấu
  Kinh tế
  • Nông nghiệp
  • Phá rừng
  • Thương mại
  • Tài chính
  • Tiền tệ
  • Tiền tệ thời cộng hòa
  • Tiền tệ thời đế quốc
  • SPQR
  Kỹ thuật
  • Bàn tính
  • Chữ số
  • Kĩ thuật xây dựng dân sự
  • Kĩ thuật xây dựng quân sự
  • Kĩ thuật quân sự
  • Đường ống dẫn nước
  • Cầu Những chiếc cầu sông Rhine của Caesar
  • Circus
  • Bê tông
  • Forum
  • Luyện kim
  • Đường sá
  • Vệ sinh
  • Thermae
  Văn hóa
  • Kiến trúc
  • Nghệ thuật
  • Tắm rửa
  • Lịch
  • Trang phục
  • Trang điểm
  • Nấu nướng
  • Đầu tóc
  • Giáo dục
  • Thơ văn
  • Âm nhạc
  • Thần thoại
  • Tôn giáo
  • La Mã hóa
  • Tình dục
  • Nhà hát
  • Rượu
  Xã hội
  • Quý tộc
  • Bình dân
  • Xung đột giai cấp
  • Secessio plebis
  • Tầng lớp kỵ sĩ
  • Gens
  • Bộ lạc
  • Cách đặt tên
  • Phụ nữ
  • Hôn nhân
  • Nô lệ
  • Bagaudae
  Ngôn ngữ
  (Latin)
  Phiên bản
  Tác giả
  Danh sách
  Thành phố
  Chủ đề khác
  • Tiểu thuyết lấy bối cảnh ở La Mã cổ đại
   • Phim
   • Video game
  • Chủ đề
  Bảng chữ cái chữ Quốc ngữ
  Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ưư Vv Xx Yy
  Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
  Xem thêm
  Tiêu đề chuẩn Sửa dữ liệu tại Wikidata
  • NKC: ph1080890