Phá sản

Một công ty máy tính ở Anh thông báo đóng cửa vì bị phá sản

Phá sản (hay còn gọi bình dân là sập tiệm) là tình trạng một công ty hay xí nghiệp khó khăn về tài chính, bị thua lỗ hoặc thanh lý xí nghiệp không đảm bảo đủ thanh toán tổng số các khoản nợ đến hạn. Khi đó, tòa án hay một cơ quan tài phán có thẩm quyền sẽ tuyên bố công ty hay xí nghiệp đó bị phá sản. Có hai loại phá sản: phá sản đơn và phá sản gian lận. Phá sản đơn là khi người chủ công ty bất cẩn, thiếu tính toán, quản lý tồi, vay mượn tuỳ tiện, kế toán không minh bạch, không tôn trọng những nghĩa vụ đã cam kết, không khai báo cho toà án hay cơ quan có thẩm quyền về tình hình ngừng chi trả theo đúng thời hạn luật pháp quy định. Phá sản gian lận là khi người chủ công ty có ý gian trá trong kế toán, che giấu bớt tài sản nợ, khai tăng tài sản có. Phá sản gian lận bị phạt nặng hơn phá sản đơn.

Việc phá sản có thể do chủ công ty tự nộp đơn xin phá sản, hay do một hoặc nhiều chủ nợ có đơn yêu cầu. Tài sản, tiền vốn của công ty có thể được mang bán đấu giá để thanh toán nợ. Một số quốc gia, cá nhân cũng có quyền tuyên bố phá sản.

Quốc gia phá sản

Một quốc gia được gọi là phá sản nếu trong tình trạng nợ quốc gia tới hạn trả lớn hơn số tiền có thể thanh toán tức thời. Trên thực tế, các quốc gia trong hoàn cảnh này sẽ tìm cách vay nợ mới để trả các nợ cũ.[1] Một thí dụ là Iceland trong cuộc khủng hoảng kinh tế đã quốc hữu hóa ba nhà băng lớn nhất 2008 và sau đó từ chối không trả nợ của các nhà băng này, như vậy đã phá sản vào tháng 10 năm 2008,[2] và được cho mượn 2,1 tỷ từ IMF và 2,5 tỷ từ các nước Bắc Âu lân cận.[3]

Tham khảo

 1. ^ Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá books.google.de, tr. 516
 2. ^ Bản lưu trữ tại Wayback Machine, FTD.de
 3. ^ The miraculous story of Iceland, washingtonpost, 17.06.2015

Xem thêm

 • Phá sản doanh nghiệp

Liên kết ngoài

 • U.S. Federal Bankruptcy Courts Lưu trữ 2008-12-17 tại Wayback Machine
 • Official U.S. Bankruptcy Statistics Lưu trữ 2008-12-19 tại Wayback Machine
 • Executive Office for United States Bankruptcy Trustees
 • Cornell Bankruptcy Laws
 • National Association of Consumer Bankruptcy Attorneys
 • Website of the Insolvency Service in the UK Lưu trữ 2009-04-29 tại Wayback Machine
 • Bankruptcy Statistics in Hong Kong Lưu trữ 2010-09-09 tại Wayback Machine
 • Bankruptcy Research Database (WebBRD)
 • x
 • t
 • s
Công cụ nợ
Trái phiếu
Quản lý nợ
 • Phá sản
 • Họp nhất
 • Kế hoạch quản lý nợ
 • Giảm nợ
 • Tái cơ cấu nợ
 • Phương pháp quả cầu tuyết nợ
 • Tài chính DIP
Thu nợ
Trốn nợ
 • Nợ xấu
 • Khoanh nợ
 • Cơ quan thu nợ
 • Gán nợ
 • Nhận nợ
 • Bắt giam con nợ
 • Sai áp
 • Nợ ma
 • Vỡ nợ chiến lược
 • Xiết nợ hoàn thuế
Thị trường nợ
Nợ trong
nền kinh tế
 • Tỉ lệ đòn bẩy tiêu dùng
 • Mức nợ và dòng nợ
 • Nợ nước ngoài
 • Nợ trong nước
Bài viết này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
 • x
 • t
 • s