Bác

Bác trong tiếng Việt có thể là:

  • Anh, chị ruột của bố, mẹ hay anh, chị có họ hàng của bố, mẹ (Chú bác).
  • Bác cũng được dùng để chỉ những người có mối quan hệ thân quen với gia đình mà những người này nhiều tuổi hơn bố, mẹ.
  • Trong ngữ pháp Tiếng Việt, trong câu có viết hoa "Bác" ý muốn nói đến Bác Hồ
  • Ngoài ra Bác cũng chỉ danh xưng như Bác sỹ, Bác học
Biểu tượng định hướng
Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Bác.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn sửa lại để liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.